De claimwebsite voor al uw problemen met Belastingdienst / Toeslagen

De Belastingdienst heeft meer dan 400.000 gezinnen gedupeerd. Meldpunt Toeslagen helpt gedupeerden met het claimen van hun recht op nabetaling en schadevergoeding!

Meldpunt Toeslagen gaat voor 100% schadeloostelling van alle gedupeerden. Wij zoeken iedere zaak tot de bodem uit en zullen via individuele en collectieve procedures opkomen voor uw belangen! De schadeclaim is berekend op ruim 1 miljard euro. De schade per gedupeerde gezin kan oplopen tot 25.000,- euro of hoger, exclusief wettelijke rente van 4% en overige geleden schade. De Belastingdienst heeft op 30 maart 2020 toegezegd dat zij alle gedupeerden op een of ander manier schadeloos zullen stellen. 

Kom ik in aanmerking?

Wij bieden u de mogelijkheid om uw probleem of klacht over Toeslagen bij ons te melden als u te maken heeft met één of meer van de volgende problemen:

  1. Uw kinderopvangtoeslag is stopgezet en/of teruggevorderd en u wilt weten of dit terecht is of niet;
  2. U heeft geen kindgebonden budget ontvangen, of minder dan waar u denkt recht op te hebben, en u wilt weten of dit terecht is of niet;
  3. U behoort tot de groep van 400.000 huishoudens die te weinig kindgebondenbudget heeft ontvangen en u heeft daarover een brief van de Belastingdienst ontvangen;
  4. U bent op een andere wijze door de Belastingdienst / Toeslagen gedupeerd. Denk hierbij aan het niet of niet tijdig in behandeling nemen van uw bezwaar, u heeft schade geleden door de trage behandeling van de Belastingdienst (bijvoorbeeld twee maanden niet kunnen werken omdat de kinderopvangtoeslag onterecht was gestopt.), of andere redenen die wij niet hebben genoemd.

Wat is er gebeurd?

De Belastingdienst heeft al jaren problemen met het juist toepassen van het toeslagensysteem. Door de vele gebeurtenissen en/of onrechtmatig handelen van de Belastingdienst, zijn er meer dan 400.000 gezinnen ernstig gedupeerd. De media raakt over deze problematiek maar niet uitgesproken. De Tweede Kamer is er klaar mee maar het schiet niet erg op met de compensatie. 

Dossier kinderopvangtoeslag

Als gedupeerde burger heeft u onkosten moeten maken om alsnog rond te kunnen komen, dure kinderopvang uit eigen middelen moeten betalen of juist niet kunnen werken omdat de kinderopvang zonder toeslagen gewoonweg duur is. Het is algemeen bekend dat de Belastingdienst/Toeslagen ingestuurde gegevens telkens kwijt raakt(e). Ook na herhaaldelijk inzenden van dezelfde documenten. Het onterecht verrekenen of stopzetten van toeslagen gebeurt aan de orde van de dag. Niet te vergeten de zware invorderingsmaatregelen die worden ingezet. 

Inmiddels heeft de Belastingdienst toegezegd dat zij alle gedupeerden volledig schadeloos zullen stellen. Ieder dossier wordt individueel door de Belastingdienst beoordeeld. Wij helpen u graag met het verhalen van uw recht op nabetaling en compensatie (lees schadevergoeding).

Compensatie en schadevergoeding kindgebondenbudget

Begin 2019 kwam aan het licht dat 400.000 gezinnen kindgebonden budget zijn misgelopen. Dit kwam door een IT-fout bij de Belastingdienst. Staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark heeft hierover op 19 februari 2019 een brief verstuurd naar de Tweede Kamer. De Staatssecretaris schrijft dat het kabinet dit voor de periode 2013-2017 en voor de lopende toeslagjaren 2018 en 2019 gaat rechtzetten. Gezinnen die onterecht geen kindgebonden budget hebben gehad, krijgen dat geld alsnog. In het totaal zou het gaan om 375 tot 445 miljoen euro.

In de brief wordt niet gesproken over de wettelijke rente en schadevergoeding! Door de fout van de Belastingdienst hebben vele gezinnen schade geleden. U heeft recht op een schadevergoeding. Meldpunt Toeslagen zet zich in voor het innen van uw nabetaling en het verkrijgen van schadevergoeding en wettelijke rente. Meld u hier aan en claim uw recht. 

Laatste ontwikkelingen

Meldpunt Toeslagen is op werkdagen bereikbaar van 09:00 uur tot 18:00 uur en op zaterdag van 09:00 uur tot 13:00 uur

08 maart 2021 – Subsidie gratis rechtshulp door advocaten

25 maart 2020 – Meer dan 400 meldingen
27 september 2019 – Meldpunt gelanceerd.

 

Gedupeerde gezinnen kindgebondenbudget met een gezamenlijke claim van € 500.000.000
0
Gedupeerde gezinnen kinderopvangtoeslag
0 +
Huishouden die recht hebben op toeslagen en slachtoffers zijn van het toeslagensysteem
0
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.