Dossier Kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst heeft door haar aanpak om “fraude” te bestrijden burgers keihard geraakt en onjuist bejegend. De politiek heeft geen goed woord te spreken over de handelswijze van Belastingdienst / Toeslagen. Op deze pagina hebben wij alle gebeurtenissen, verslagen, en publieke rapporten verzameld. Mis u hier enig informatie of heeft u informatie wat voor ons van belang kan zijn, dan vragen wij u vriendelijk om een e-mailbericht te sturen naar info@meldpunt-toeslagen.nl

 2020:

  • 12-03- 2020 Niet de Belastingdienst, maar de politiek is de hoofdschuldige in de kinderopvangtoeslagenaffaire. De Tweede Kamer en de laatste zes kabinetten hebben de toeslagenwetgeving zodanig vormgegeven dat ongelukken niet konden uitblijven. Dat is een van twee harde conclusies die de commissie-Donner donderdag trekt in zijn eindrapport over de toeslagencrisis. De andere is dat het schier onmogelijk is om alle ouders die zich gedupeerd voelen een ‘passende oplossing’ te bieden. Download hier het rapport van comissie Donner.  
  • 12-03-2020 De Auditdienst Rijk van het Ministerie van Financiën heeft haar onderzoeksrapport n.a.v. de CAF zaken gepubliceerd. Download hier het rapport van de Auditdienst 

2019:

  • Op 21 maart 2019 vond er in de Tweede Kamer een debat plaats naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman uit 2017. Tijdens het debat gaf Staatssecretaris Snel de door de Nationale Ombudsman geconstateerde problemen toe. Ook beloofde hij dat er alsnog een nieuw grootschalig onderzoek komt. Staatssecretaris Snel heeft bovendien excuses gemaakt voor de fouten van de Belastingdienst en heeft een compensatie aangeboden van 500 euro per halfjaar.
  • Nadat de Raad van State in 2017 al vernietigend oordeelde over het optreden van de Belastingdienst, was het in 2019 opnieuw raak. Op 24 april 2019 oordeelde de Raad van State opnieuw dat de stopzetting en de terugvordering van de kinderopvangtoeslag onterecht waren. In deze zaak greep de Belastingdienst een betalingsverschil van EUR 115,44 aan om de kinderopvangtoeslag over een heel jaar (bijna EUR 12.000) terug te vorderen van een ouder.
  • Op 12 juli 2019 oordeelde de rechtbank Rotterdam dat het besluit om toeslag stop te zetten onrechtmatig was. De rechtbank keerde een schadevergoeding toe van EUR 1.500 wegens overschrijding van de redelijke termijn en als voorschot op de nog nader te bepalen schade. Degene die deze zaak had aangespannen behoort niet tot de groep van ongeveer 232 gedupeerde ouders. Dit kan betekenen dat bij mogelijk duizenden ouders kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet. Klik hier Trouw voor de volledige uitspraak.

2017:

  • Op 8 maart 2017 deed de Raad van State een vernietigende uitspraak in een zaak die was aangespannen door een ouder. De Belastingdienst had de kinderopvangtoeslag over het jaar 2014 van deze ouder stopgezet en het uitgekeerde voorschot van ruim EUR 7.000 teruggevorderd. De Raad van State oordeelde dat de stopzetting en de terugvordering onterecht waren. Daarbij was van belang dat “de Belastingdienst/Toeslagen bij het stopzetting van het voorschot niet heeft gehandeld in overeenstemming met de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) (…).” Met andere woorden: de Belastingdienst heeft zich niet gehouden aan de regels die gelden voor het stopzetten van kinderopvangtoeslag. Klik hier [link, voeg ik toe als je mij de inlogcode van de website geeft] voor de volledige uitspraak.
  • Op 9 augustus 2017 verscheen het rapport ‘Geen powerplay maar fair play’ van de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman heeft het probleem als volgt samengevat:

“Wat is er gebeurd?

Medio juli 2014 besloot de Belastingdienst / Toeslagen (hierna: Toeslagen) om het recht en het lopende voorschot van de kinderopvangtoeslag 2014 van ongeveer 232 gezinnen te beëindigen per 1 september 2014. Dit betrof ouders die allen kinderopvang afnamen van hetzelfde gastouderbureau. Toeslagen had het vermoeden dat deze ouders geen recht hadden op deze toeslag. Toeslagen deelde de stopzetting per brief mee en vroeg vervolgens de ouders om bewijsstukken aan te leveren. Na beoordeling van deze gegevens in augustus 2014 werd de beëindiging van de lopende kinderopvangtoeslag aan vrijwel alle vraagouders formeel bevestigd. In oktober en november 2014 werd in bijna alle gevallen ook de kinderopvangtoeslag over de eerste acht maanden van 2014 teruggevorderd evenals (in veel gevallen) de toeslagen over de jaren 2012 en / of 2013.

 Veel ouders kwamen door de beëindiging van de lopende toeslag in grote (financiële) problemen: zij konden de (vaak hoge) opvangkosten niet meer betalen en bouwden – bij voortzetting van de kinderopvang – een schuld op bij het gastouderbureau of moesten zelf hun kinderen weer gaan opvangen. Ouders die probeerden om vanaf 1 september 2014 opnieuw kinderopvangtoeslag aan te vragen via ‘Mijn toeslagen’ of via een bezoek aan de balie, slaagden hier niet in. 

 In de periode na de beëindiging dienden de betrokken vraagouders 390 bezwaarschriften in. Omdat Toeslagen in de beschikking niet had aangegeven welke bewijsstukken ontbraken of onvoldoende / onjuist waren, was het moeilijk voor betrokkenen om hun bezwaar goed te motiveren.  Bij de behandeling van de ingediende bezwaarschriften liep Toeslagen grote achterstand op. De indieners van de bezwaarschriften ontvingen geen bericht over de vertragingen. Al die tijd ontvingen de ouders geen kinderopvangtoeslag meer en wisten zij niet waar zij aan toe waren.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.