Slide 1

Volledig schadeloosstelling

Wij gaan door tot op het moment dat de Belastingdienst de geleden schade voor 100% heeft vergoedt.

Welkom bij Meldpunt Toeslagen

Meldpunt Toeslagen gaat voor 100% schadeloostelling van alle gedupeerden. Wij zoeken iedere zaak tot de bodem uit en zullen via individuele en collectieve procedures opkomen voor uw belangen! De schadeclaim is berekend op ruim 1 miljard euro. De schade per gedupeerde gezin kan oplopen tot 25.000,- euro of hoger, exclusief wettelijke rente van 4% en overige geleden schade. De Belastingdienst heeft op 30 maart 2020 toegezegd dat zij alle gedupeerden op een of ander manier schadeloos zullen stellen. 

Kom ik in aanmerking?

Wij bieden u de mogelijkheid om uw probleem of klacht over Toeslagen bij ons te melden als u te maken heeft met één of meer van de volgende problemen:

  1. Uw kinderopvangtoeslag is stopgezet en/of teruggevorderd en u wilt weten of dit terecht is of niet;
  2. U heeft geen kindgebonden budget ontvangen, of minder dan waar u denkt recht op te hebben, en u wilt weten of dit terecht is of niet;
  3. U bent op een andere wijze door de Belastingdienst / Toeslagen gedupeerd. Denk hierbij aan het niet of niet tijdig in behandeling nemen van uw bezwaar, u heeft schade geleden door de trage behandeling van de Belastingdienst (bijvoorbeeld twee maanden niet kunnen werken omdat de kinderopvangtoeslag onterecht was gestopt.), of andere redenen die wij niet hebben genoemd.

Dossier kinderopvangtoeslag

Als gedupeerde burger heeft u onkosten moeten maken om alsnog rond te kunnen komen, dure kinderopvang uit eigen middelen moeten betalen of juist niet kunnen werken omdat de kinderopvang zonder toeslagen gewoonweg duur is. Het is algemeen bekend dat de Belastingdienst/Toeslagen ingestuurde gegevens telkens kwijt raakt(e). Ook na herhaaldelijk inzenden van dezelfde documenten. Het onterecht verrekenen of stopzetten van toeslagen gebeurt aan de orde van de dag. Niet te vergeten de zware invorderingsmaatregelen die worden ingezet. 

Inmiddels heeft de Belastingdienst toegezegd dat zij alle gedupeerden volledig schadeloos zullen stellen. Ieder dossier wordt individueel door de Belastingdienst beoordeeld. Wij helpen u graag met het verhalen van uw recht op nabetaling en compensatie (lees schadevergoeding).

 

Recente ontwikkelingen

Meldpunt Toeslagen is op werkdagen bereikbaar van 09:00 uur tot 18:00 uur 

22 februari 2023 
   MeldPunt Toeslagen gaat weer verder
24 februari 2023
 Meer dan 5000 meldingen
27 september 2019
 Meldpunt gelanceerd